Conclusions

El nostre treball tracte de les revolucions industrials i busca veure el canvi que hi ha hagut entre elles respecte l’actualitat, la 4rta revolució. Amb les entrevistes, hem vist que el que nosaltres creiem al principi, que hi haurien millores molt remarcables i que passarien amb “poc temps”. L’objectiu i la pregunta inicial era com ja em dit, trobar els canvis que ha portat les revolucions industrials, especialment la tercera. Els resultats i idees que hem obtingut, no ens han sorpès gaire ja que no han set coses noves, ja sabiem o teniem una idea mental de com eren les coses perquè s’ens ha explicat anteriorment.


Amb les entrevistes hem pogut veure 2 idees principals. La primera i més important és que els electrodomèstics i màquines que ens envolten dia a dia s’han desenvolupat, s’han fet més útils i estètics. Això ho podem comprovar en una entrevista, on l’entrevistada deia que abans s’utilitzava carbó per les cuines i ara la majoria van amb gas o directament són vitroceràmiques. També, en imatges que no estan penjades en la web, es veu com els telefons que abans eren fixes i ni de broma tenien tants usos com el mòbil d’avui en dia, que tenen accès a internet, calculadora, capacitat de fer fotografies i gravar i etc. per tant la comunicació ha millorat molt i ha passat a ser més que simplement comunicar-se. A nivell de societat, tot i que això no seria ben bé una causa de la revolució industrial sinó una mena de sub-conseqüència és la transformació del paper de la dona en la societat. Aquesta, com es pot veure en les entrevistes de la Joana i l’Eulàlia, no solien arribar poder optar a anar a escoles amb un nivell més que la primària ja que no hi havien les possibilitats econòmiques o ni es podien plantejar l’idea perquè es casaven o es posaven a treballar molt ràpid. En canvi, amb l’entrevista de la Fina, una persona més jove, es veu com si que va poder optar a una millor educació tot i ser dona. Per tant nosaltres deduïm que a partir de l’augment de comoditat que comportava la revolució industrial, les dones s’han pogut allunyar del rol de “mastressa” de casa, perquè aquesta ocupació no és necesària. Tot i això, també hi ha el factor afegit de on vivien, i pel que sembla en les entrevistes, la gent que vivia a les ciutats, parlant de comoditat, anava un pèl més desenvolupada que en els pobles, o simplemet funcionaven diferent ja que eren condicions geogràfiques i poblacions diferents. A més també hem pogut veure el final de la dictadura franquista en l’infància d’alguna entrevistada, i tot i que no s’esmenta a l’entrevista, se’ls imposava una llengua i ideologies que no tenien perquè ser seves. Un altre canvi social molt important que relacionem també amb la revolució i la globalització, és l’augment de persones que començen vides a altres països, la migració i immigració de moltes persones per les causes que siguin, i tot això no seria possible sense l’avanç que les revolucions han fet en transport i internacionalització de productes. Aquesta causa, també és la mateixa que fa que les escoles hagin adoptat un posat més laica, ja que com em pogut veure la majoria de persones anava a una escola de monjes. Alguna entrevistada també creu que tot i que la ciència avançi, la gent s’aïlla més i això fa que la gent s’ajudi menys entre si i es perdi molt a nivell social.


En general creiem que els resultats d’aquest treball han servit per comprovar que el que se’ns ha dit des de ben petits sobre com les coses no eren tant fàcils com ara és veritat. Hem vist com coses que s’ens han dit des de sempre, com, als 14 anys la gent ja treballava són realment certes. Per tant en respecte en la teoria, no creiem que haguem descobert noves coses inesperades sinó que simplement hem vist les conseqüències de les revolucions industrials en les vides de diferents persones.