Quarta Revolució Industrial

Actualment estem en aquesta revolució i s’estima que va començar a l’any 1983. Els països que semblen liderar fins ara aquesta etapa, degut a la seva producció i implicació en la tecnologia i la digitalització, són Japó, Corea del Sur, Xina, Alemanya i Suècia.

Una de les principals característiques és l’ús generalitzat de l’internet, present o influent a la totalitat de la societat i l’economia. A més, ha augmentat enormement l’automatització de la producció.


La intel·ligència artificial està transformant l’economia, la societat i el mercat laboral.


La 4rta revolució teòricament ha arribat a Espanya i Catalunya, com es pot comprovar amb la presència massiva de digitalització i elements robotitzats del dia a dia. Tot i això, com que encara no sabem que vindrà envers l’etapa i hi han aspectes com la intel·ligència artificial o l’analítica avançada de dades no està tant present com altres països.