Segona Revolució Industrial


Va durar entre els anys 1870 i 1914 (el principi de la primera guerra mundial), va afectar principalment el Regne Unit, Alemanya i els EUA.


Es va caracteritzar per la construcció de ferrocarrils, la producció de ferro i acer en grans quantitats, l’ús de màquines al sector de fabricació, l’ús augmentat del vapor, l’ús del telègraf, l’ús del petroli i es va començar a utilitzar l’electricitat.


Es va optimitzar el funcionament de les màquines de vapor que usaven carbó i es va millorar la producció siderúrgica. Però la segona revolució industrial va néixer de la utilització de noves fonts d’energia: l’electricitat i el petroli. També els avenços en química van permetre la invenció de centenars de nous productes, com nous perfums, explosius i
medicines.


Espanya afectada per la guerra civil i la independització d’amèrica, va iniciar sent explotada per empreses estrangeres. Més tard, va acabar sent en gran part, només un lloc de producció de matèries primes, especialment minerals. Gràcies a això, es va convertir en el principal exportador europeu.

Imatge de: “https://unsplash.com/photos/sEE1ZJ-KFOw?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink”