Ulalla Pujol

Aquest projecte m’ha agradat, ja que hem tingut molta llibertat a l’hora de fer la pàgina web. He adquirit molts coneixements de recerca, aprenent a mirar els drets de les imatges i entendre la informació recercada a internet per no fer copiés i enganxar. També com que el treball ens l’hem repartit de manera autònoma he pogut dedicar més estona els detalls del meu interès.